*za novosklopljeno osiguranje ne zaračunava se naknada

 U skladu s Općim uvjetima osiguranja jedna promjena raspodjele premije u investicijskim fondovima te zamjena investicijskih fondova u jednoj kalendarskog godini se ne naplaćuje. Za svaku sljedeću promjenu u istoj kalendarskoj godini naplaćuje se naknada po trenutno važećem Cjeniku za dodatne usluge. Za više promjena po policama zaračunava se samo jedna (najviša) naknada.