Dodatne usluge

Uz poseban zahtjev ugovaratelja osiguranja, osiguratelj dodatne usluge po policama životnih osiguranja naplaćuje kako slijedi: