Mješovito osiguranje života

Tradicionalno mješovito osiguranje je osiguranje za slučaj smrti i doživljenja kod kojeg osiguratelj snosi rizik ulaganja. Mješovito osiguranje života kombinacija je osiguranja koje pruža:

  • Socijalnu sigurnost najbližih prilikom nastanka nepredviđenih ili neželjenih događaja
  • Štednju s isplatom zajamčene osigurane svote po doživljenju.

                                          
Ugovaratelju omogućava istovremeno osiguranje i štednju:

  • Osiguranje – u slučaju smrti osiguranika korisniku (obično je to član obitelji) se isplaćuje ugovorena osigurana svota za slučaj smrti, zajedno s do tada pripisanim dobitkom.
  • Štednja – po isteku osiguranja korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana svota, zajedno s pripisanim dobitkom. Osigurana svota za slučaj doživljenja je zajamčena.

Prednosti tradicionalnog mješovitog osiguranja života

  • Životno osiguranje namijenjeno je povećanju socijalne sigurnosti pojedinca i njegovih najbližih i lako se prilagođava potrebama svakog pojedinca;
  • Po isteku životnog osiguranja osigurana svota može se isplatiti u cijelosti odjednom ili se pak može odabrati isplata cijelog ili djelomičnog iznosa u vidu rente;
  • Uz osnovna osiguranja moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nezgode, zatim dopunsko osiguranje od posljedica nezgode za djecu i dopunsko osiguranje od kritičnih bolesti;
  • Moguće je ugovoriti dvostruku osiguranu svotu za slučaj smrti;
  • Za slučaj osiguranja supružnika ili partnera uzajamnim osiguranjem isplaćujemo 3% od ugovorene svote za rođenje prvog djeteta za vrijeme trajanja osiguranja, uz uvjet da se dijete rodilo najmanje nakon proteka devet mjeseci od početka osiguranja;

 

Premija i osigurana svota

Visina osigurane svote odnosno premije izračunava se na temelju ugovorenog trajanja osiguranja, pristupne dobi i spola osiguranika te eventualno uvećanih rizika zbog zdravstvenog stanja, odnosa visine i težine, zanimanja ili sporta.
 

Karakteristike mješovitog osiguranja života