NOVO: besplatno proširenje pokrića za klijente životnih osiguranja zbog Covid -19

Pandemija korona virusa (bolesti COVID-19) i mjere koje se donose u cilju suzbijanja epidemije u Republici Hrvatskoj, drastično su promijenile životno okruženje i unijele nesigurnost među građanima Republike Hrvatske. Stoga je AS Osiguranje izašlo u susret svojim postojećim klijentima koji u AS Osiguranju  imaju ugovorene police životnih osiguranja, a i novim klijentima koji će tek ugovoriti, da se Police osiguranja prošire na pokrića za osigurane slučaje koji nastanu između 1.4.2020 i 30.6.2020. Bitno je naglasiti da se za  proširenje pokrića ne naplaćuje dodatna premija i da prošireno pokriće vrijedi za Investicijska životna osiguranja, Klasična životna osiguranja i Životna osiguranja za slučaj smrti.

 

Što smo dodatno omogućili klijentima životnih osiguranja s proširenjem pokrića zbog Covid -19

Bolničku naknadu kao dodatno pokriće: u slučaju hospitalizacije zbog zaraze s virusom COVID-19 osigurana osoba dobiva za svaki dan hospitalizacije 100 kn naknade, ali najviše za 30 dana bolničkog liječenja

i

Dodatni iznos za slučaj smrti:  u slučaju smrti osigurane osoba kao posljedice zaraze korona virusom COVID-19 isplaćuje se dvostruka ugovorena osigurana svota za slučaj smrti (ili dvostruka vrijednost imovine kod Fondpolice ukoliko je ta veća od osigurane svote za slučaj smrti), ali uvećanje pritom može biti najviše 15.000 EUR. Za proizvod životnog osiguranja Sigurne godine se s osnova dodatnog iznosa za slučaj smrti isplaćuje dvostruki iznos do tada uplaćenih premija za slučaj smrti.

 

Uvjeti koji moraju biti ispunjeni za valjanost proširenja pokrića

Prošireno pokriće vrijedi samo za one police po kojima klijenti uredno plaćaju premiju. Prošireno pokriće ne vrijedi za osigurane osobe koje su na dan 1.4.2020 već zaražene virusom COVID – 19.

 

Proširenje pokrića aktivira se

Na sve police s višekratnim plaćanjem premije (godišnje, polugodišnje, kvartalno, mjesečno),  kao i na sve nove police s istom dinamikom plaćanja, ovo proširenje pokrića se automatski dodaje i neće se posebno navoditi na ponudama/policama. Za osigurane slučajeve nastale između 01.04.2020. i 30.06.2020. ovo proširenje pokrića će se automatski uzimati u obzir prilikom likvidacije štete.