Obavijest o promijeni računa

Pripajanjem društva KD životno osiguranje društvu Adriatic Slovenica došlo je do promijene žiro-računa.

NOVI RAČUN za Fondpolicu glasi HR80 2340 0091 3107 55133.

Molimo sve klijente da uplate izvršavaju na novi račun.