Osobna iskaznica

Osiguranje Adriatic Slovenica  prisutno je na hrvatskom tržištu od 2008. godine prodajom polica osiguranja života putem povezne tvrtke KD životno osiguranje koja je u stopostotnom vlasništvu Adriatic Slovenice.

Osnivanjem podružnice AS Osiguranje 20. ožujka 2015. osiguranje Adriatic Slovenica ušlo je na hrvatsko osigurateljno tržište i s neživotnim osiguranjima.  S ciljem udruživanja životnih i neživotnih osiguranja pod jednim krovom i optimalnog razvoja poslovanja koje Hrvatskoj pruža njezino članstvo u Europskoj uniji pokrenut je cjelokupni proces pripajanja KD životnog osiguranja Adriatic Slovenici.

Dana 30. prosinca 2015. provedeno je prvo prekogranično spajanje društava koja su pod posebnim nadzorom i za takvu statusnu promjenu trebala im je dodatna dozvola državne agencije za nadzor – u ovom slučaju Slovenske agencije za nadzor osiguranja (AZN) i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA).