Životno osiguranje FONDPOLICA s izborom investicijskih fondova

Fondpolica je vrsta životnog osiguranja sa štednim dijelom i dijelom za pokriće rizika smrti. Fondpolica Vam omogućava sigurnost i zaštitu tijekom cijelog života te pruža široku paletu ulagačkih mogućnosti, ovisno o Vašim potrebama i željama.Zbog svoje fleksibilnosti Fondpolica omogućava Vam i promjene, stoga Fondpolicu možete prilagoditi novim životnim situacijama.

 

Ugovaranjem Fondpolice osiguravate:

 • visoku financijsku i socijalnu sigurnost s cjelokupnom osigurateljnom zaštitom:
  • zajamčenu visinu isplate za slučaj smrti osiguranika,
  • visoku zaštitu za slučaj smrti s dopunskim osiguranjem za slučaj smrti,
  • široku paletu dopunskih osiguranja (nezgoda, nezgoda za djecu, kritične bolesti) koja pružaju zaštitu za druge nepredviđene događaje;
 • sigurnost koju lako iskoristite za dodatnu mirovinu, stipendiju za dijete, kupnju nekretnine ili ostvarenje nekih drugih želja;
 • izbor ulagačke politike koja odgovara ulagačkim sklonostima, željama i potrebama;
 • mogućnosti ulaganja u najperspektivnije investicijske fondove

 

Fondpolicu možete prilagoditi svojem financijskom i osigurateljnom cilju:

 • prilagođavanje ulagačke politike za vrijeme trajanja osiguranja;
 • naknadno ugovaranje dopunskih osiguranja po prilagođenim uvjetima;
 • prilagođavanje visine osigurane svote za slučaj smrti;
 • povećavanje ili smanjivanje premije;
 • mogućnost uplate dodatne jednokratne premije;
 • mogućnost povlačenja dijela sredstava;
 • fleksibilnost po isteku plaćanja premije, odnosno biranje načina isplate (po isteku trajanja plaćanja premije, te ranije ili kasnije);
 • produljenje razdoblja trajanja plaćanja premije.

 

Ulagačke mogućnosti Fondpolice

Ovisno o životnoj dobi, preostalom radnom vijeku, obiteljskom stanju te različitim životnim željama i potrebama. Ugovaratelj sada može, sukladno svojim željama i potrebama, prilikom sklapanja nove Fondpolice odabrati sljedeće pakete: Fondpolica OSNOVNA, Fondpolica OBITELJ, Fondpolica PODUZETNIK, Fondpolica MIROVINA i Fondpolica ZLATNE GODINE.

Fondpolica OBITELJ namijenjena je onima čija je prvenstvena želja zaštita obitelji, Fondpolica MIROVINA fokusirana je na dugoročnu štednju za treću životnu dob, Fondpolica PODUZETNIK omogućava pametno ulaganje poduzetnicima, dok Fondpolica ZLATNE GODINE ljudima starije životne dobi omogućava sklapanje police životnog osiguranja bez upita o zdravstvenom stanju.

 

Investicijski fondovi koje možete izabrati kod životnog osiguranja FONDPOLICA su:

Više informacija za ulagatelje

 

Karakteristike životnog osiguranja uz FONDPOLICU

(ovisno o odabiru ulagačkog paketa)