Dodatne usluge

Uz poseban zahtjev ugovaratelja osiguranja, osiguratelj dodatne usluge po policama životnih osiguranja naplaćuje kako slijedi:

Dodatna usluga  Cijena
Smanjenje osigurane svote / premije 5 EUR
Smanjenje osiguranih svota ili otkazivanje dopunskih osiguranja 5 EUR
Promjena raspodjele premije u investicijskim fondovima 10 EUR
Zamjena investicijskih fondova 10 EUR
Odobrenje predujma 10 EUR 
Vinkulacija police * 5 EUR
Promjena trajanja osiguranja 5 EUR
Zamjena osiguranika (za ugovaratelje pravne osobe) 5 EUR

 *za novosklopljeno osiguranje ne zaračunava se naknada

 U skladu s Općim uvjetima osiguranja jedna promjena raspodjele premije u investicijskim fondovima te zamjena investicijskih fondova u jednoj kalendarskog godini se ne naplaćuje. Za svaku sljedeću promjenu u istoj kalendarskoj godini naplaćuje se naknada po trenutno važećem Cjeniku za dodatne usluge. Za više promjena po policama zaračunava se samo jedna (najviša) naknada.