Mješovito osiguranje života

Tradicionalno mješovito osiguranje je osiguranje za slučaj smrti i doživljenja kod kojeg osiguratelj snosi rizik ulaganja. Mješovito osiguranje života kombinacija je osiguranja koje pruža:

  • Socijalnu sigurnost najbližih prilikom nastanka nepredviđenih ili neželjenih događaja
  • Štednju s isplatom zajamčene osigurane svote po doživljenju.

                                          
Ugovaratelju omogućava istovremeno osiguranje i štednju:

  • Osiguranje – u slučaju smrti osiguranika korisniku (obično je to član obitelji) se isplaćuje ugovorena osigurana svota za slučaj smrti, zajedno s do tada pripisanim dobitkom.
  • Štednja – po isteku osiguranja korisniku se isplaćuje ugovorena osigurana svota, zajedno s pripisanim dobitkom. Osigurana svota za slučaj doživljenja je zajamčena.

Prednosti tradicionalnog mješovitog osiguranja života

  • Životno osiguranje namijenjeno je povećanju socijalne sigurnosti pojedinca i njegovih najbližih i lako se prilagođava potrebama svakog pojedinca;
  • Po isteku životnog osiguranja osigurana svota može se isplatiti u cijelosti odjednom ili se pak može odabrati isplata cijelog ili djelomičnog iznosa u vidu rente;
  • Uz osnovna osiguranja moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od posljedica nezgode, zatim dopunsko osiguranje od posljedica nezgode za djecu i dopunsko osiguranje od kritičnih bolesti;
  • Moguće je ugovoriti dvostruku osiguranu svotu za slučaj smrti;
  • Za slučaj osiguranja supružnika ili partnera uzajamnim osiguranjem isplaćujemo 3% od ugovorene svote za rođenje prvog djeteta za vrijeme trajanja osiguranja, uz uvjet da se dijete rodilo najmanje nakon proteka devet mjeseci od početka osiguranja;

 

Premija i osigurana svota

Visina osigurane svote odnosno premije izračunava se na temelju ugovorenog trajanja osiguranja, pristupne dobi i spola osiguranika te eventualno uvećanih rizika zbog zdravstvenog stanja, odnosa visine i težine, zanimanja ili sporta.
 

Karakteristike mješovitog osiguranja života
Oblici osiguranja • individualno 
• uzajamno - osiguranje za dvije osobe (uz uzajamno osiguranje supružnika nudimo i uzajamno osiguranje osoba istog spola
Pristupna dob od 14. do 65. godine (u vrijeme isteka osiguranja pojedini osiguranik ne smije biti stariji od 75 godina)
Trajanje osiguranja 5– 30 godina za cjenike s višekratnim plaćanjem premije, a za cjenike s jednokratnim plaćanjem premije od 2-30 godina
Najniža mjesečna premija 15 EUR za osiguranja s višekratnim plaćanjem premije
Najniža osigurana svota 2.500 EUR
Očuvanje realne vrijednosti mogućnost ugovaranja indeksacije kod cjenika s godišnjim ili ispodgodišnjim plaćanjem premije (u tom slučaju osigurana svota povećava se svake osigurateljne godine u skladu s inflacijom u EMU, ali najmanje 3 % godišnje)
Mogućnosti sklapanja dopunskih osiguranja • dodatno osiguranje od nezgode 
• dodatno osiguranje od nezgode za djecu 
• dodatno osiguranje od 11 kritičnih bolesti
Isplata u slučaju doživljenja ugovorena osigurana svota za slučaj doživljenja zajedno s pripisanim dobitkom
Isplata u slučaju prirodne smrti ugovorena osigurana svota za slučaj smrti zajedno sa do tada pripisanim dobitkom
Isplata u slučaju smrti od nezgode ugovorena osigurana svota za slučaj smrti zajedno sa do tada pripisanim dobitkom + osigurana svota za osiguranje od nezgode (u slučaju da osiguranik ima sklopljeno dodatno osiguranje od nezgode za slučaj smrti)
Isplata u slučaju nastanka kritične bolesti dodatna osigurana svota u slučaju prvog pojavljivanja jedne od 11 kritičnih bolesti te dodatno pokriće za djecu osiguranika od navršene 3. do navršene 20. godine života (u slučaju da osiguranik ima sklopljeno dodatno osiguranje od kritičnih bolesti)
Načini plaćanja premije • uplatnica 
• izravno terećenje
• kartica (Amex, Diners, Maestro i Visa)
• administrativna zabrana 
• trajni nalog 
• virman (ukoliko je ugovaratelj pravna osoba ili obrt)