Grupa AS

Osiguranje Adriatic Slovenica d.d. matično je društvo Grupe AS. Osiguranje Adriatic Slovenica treće je najveće osiguranje na slovenskom tržištu kojem vjeruje više od 670 tisuća osiguranika i jedino osiguranje koje u svojem portfelju nudi sva osiguranja – zdravstvena, imovinska, životna i mirovinska. U osiguranju Adriatic Slovenica pružaju cjelovitu osigurateljnu zaštitu i prepoznaju rizike za veću sigurnost osiguranika. Nude im najbolja osigurateljna rješenja po poštenoj cijeni i svu stručnu potporu pri odabiru odgovarajućih pokrića i nastanku šteta.   
Pogledajte predstavljanje osiguranja Adriatic Slovenica na www.as-skupina.si.