Zvjezdan Karlić, pomoćnik direktora

Zvjezdan Karlić u studenom 2013. godine imenovan je članom Uprave društva KD životno osiguranje, a provedbom postupka prekograničnog pripajanja društva KD životno osiguranje društvu Adriatic Slovenica u prosincu 2015. godine preuzeo je ulogu pomoćnika direktora društva Adriatic Slovenica, Podružnica Zagreb.

Zvjezdan Karlić ima više od deset godina osigurateljnog iskustva prije imenovanja članom Uprave KD životnog osiguranja, a koje je stekao radom u Allianzu Zagreb i to na raznim pozicijama. Prošao je put od aktuara do kontrolinga, gdje je bio zadužen za izradu i praćenje planova i budžeta tvrtke. U razdoblju od 2007. do 2013. godine bio je u više službi, od Službe za reosiguranje do Službe za osiguranje motornih vozila, gdje je kao glavni zadatak imao upravljanje portfeljem osiguranja motornih vozila.

Uz osigurateljno ima iskustva i u bankarskom sektoru. U razdoblju od 2004. do 2007. godine radio je u Hrvatskoj narodnoj banci gdje je obnašao dužnost Savjetnika u Direkciji za bonitetnu regulativu i analizu bankovnog sustava.

Zvjezdan Karlić rođen je 1974. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, smjer Matematička statistika i računarstvo. Također ima licencu Ovlaštenog aktuara, a završio je veći broj specijalističkih edukacija i seminara.